Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75648

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrzMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób
  niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)
  winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
  wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie)ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • monitoruje wdrażanie strategii i programów z zakresu turystyki społecznej
 • prowadzi obsługę udziału przedstawicieli Ministerstwa w spotkaniach i posiedzeniach krajowych dotyczących projektów/dokumentów programowo-strategicznych dotyczących turystyki społecznej
 • organizuje spotkania i wydarzenia krajowe mające na celu upowszechnienie turystyki
 • prowadzi kampanie/ działania/ projekty informacyjne związane z upowszechnianiem bezpiecznej turystyki,
 • przygotowuje i aktualizuje projekt „Polskie Marki Turystyczne”
 • sprawuje nadzór nad realizacją umów/ porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami związanych ze stanowiskiem pracy
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w obszarze związanym z tworzeniem warunków rozwoju turystyki w Polsce (opiniuje, uzgadniania i konsultuje projekty aktów prawnych projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych, reprezentuje Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych)
 • zapewnia obsługę ciał kolegialnych (organizacji partnerów społecznych, instytucji dialogu społecznego sektora turystyki, zespołów roboczych, powołanych przez ministra właściwego do spraw turystyki)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze turystyki
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość specyfiki gospodarki turystycznej i rynku turystycznego
 • znajomość strategicznych dokumentów dotyczących turystyki społecznej
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

  Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

  Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

  Lokalizacja: lubelskie / Lublin

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-24

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa