Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75659

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych


Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku.

Zakres zadań

 • Organizuje kampanie promujące stosowanie środków mających na celu zapobieganie przenikaniu radonu do nowych budynków oraz prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie dostępnych środków zapobiegania przenikaniu radonu do nowych budynków
 • Monitoruje dobre praktyki dotyczące technik i środków zapobiegania wnikaniu radonu do budynków i ich stosowanie oraz instrumenty służące finansowaniu środków mających na celu zapobieganie przenikaniu radonu do nowych budynków oraz promuje informacje w tym zakresie
 • Współdziała z organizacjami pożytku publicznego i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w szczególności w zakresie promowania środków zapobiegania przenikaniu radonu do nowych budynków
 • Planuje i realizuje działania informacyjne i edukacyjne za pośrednictwem mediów społecznościowych
 • Przygotowuje oraz rozpowszechnia materiały promocyjne i publikacje edukacyjne w celu edukowania i udostępniania informacji zainteresowanym stronom
 • Redaguje informacje i komunikaty dla ludności, w tym na potrzeby strony internetowej Państwowej Agencji Atomistyki w celu zapewnienie aktualności i przejrzystości serwisu dla użytkowników
 • Udostępnia informację publiczną, w tym koordynuje udostępnianie informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, Prawa atomowego i innych
 • Współpracuje z innymi organami administracji publicznej w zakresie informowania o działaniach urzędu, usługach dla obywateli realizowanych przez urząd oraz danych posiadanych przez urząd

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze komunikacji społecznej lub promocji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym
 • Umiejętność planowania i realizacji kampanii promocyjnych
 • Kreatywność
 • Umiejętności analityczne
 • Znajomość mediów społecznościowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programów do samodzielnego tworzenia i edytowania materiałów graficznych i wideo
 • Znajomość przepisów o udostępnianiu informacji publicznej
 • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w zakresie skutków zdrowotnych narażenia na radon
 • Znajomość przepisów w zakresie zamówień publicznych

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Data dodania: 2021-03-10

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy