Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75537

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­Prowadzi sprawy związane z nadawaniem odznak honorowych m.in. Primus in Agendo oraz innych wyróżnień okolicznościowych, w tym w szczególności: weryfikuje wnioski o nadanie odznaki, pozyskuje opinie departamentów merytorycznych w sprawie nadania odznaki, przygotowuje i organizuje uroczystości wręczenia odznaki oraz prowadzi rejestr nadanych odznaczeń.
 • ­Pozyskuje od jednostek podległych lub nadzorowanych, we współpracy z właściwymi departamentami i biurami Ministerstwa, informacje wynikające z nadzoru Ministra nad tymi jednostkami.
 • ­Prowadzi sprawy dotyczące współpracy z jednostkami na gruncie krajowym, w tym w szczególności korespondencję z organami administracji publicznej, organizacjami i podmiotami zewnętrznymi, przygotowuje projekty pism kierowane do podpisu przez Ministra, pozyskuje materiały i informacje związane z pracą gremiów zewnętrznych.
 • ­Weryfikuje i uzgadnia z departamentami i biurami ministerstwa ostateczną wersji wskazanych przez Dyrektora projektów pism kierowanych do podpisu Ministra.
 • ­Pozyskuje informacje i przygotowuje w kooperacji z komórkami właściwymi merytorycznie materiały związane z udziałem Ministra w gremiach zewnętrznych m. in. w zespołach, komisjach, komitetach, radach powoływanych przez podmioty zewnętrzne oraz w Radzie Dialogu Społecznego.
 • ­Koordynuje sprawy związane z wyznaczeniem oraz przygotowywaniem na podpis Ministra pism w sprawie delegowania członków Kierownictwa jako przedstawicieli Ministra w pracach zewnętrznych organów kolegialnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • ­­znajomość ustawy o orderach i odznaczeniach
 • ­­znajomość rozporządzeń w sprawie nadania odznaki Primus in Agendo oraz Meritis pro Familia
 • ­­podstawowa znajomość protokołu dyplomatycznego, precedencji
 • ­­rzetelność
 • ­umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­­­komunikatywność
 • ­­umiejętność współpracy
 • ­umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-09

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy