Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75580

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca przy komputerze.

 • Stres związany z obsługą klientów wewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,

 • miejsce pracy: III p.,

 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję czasu pracy, analizuje i rozlicza czas pracy pracowników MAP. Monitoruje wykorzystanie godzin nadliczbowych pracowników MAP. Weryfikuje i rozlicza czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy w MAP
 • Prowadzi sprawy w zakresie nawiązywania, trwania oraz ustania stosunku pracy (w tym: przygotowuje umowy o pracę, powołania oraz świadectwa pracy, ustala uprawnienia pracownicze, zgłasza pracowników i ich rodziny do ubezpieczenia społecznego)
 • Przygotowuje miesięczne, kwartalne i roczne sprawozdania dotyczące stanu zatrudnienia w MAP (np. Z-03, Z-05, Z-06), sprawozdania dla Szefa Służby Cywilnej, PFRON, RB-70
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie, wnioski o udzielenie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział
 • Przygotowuje analizy, raporty i zestawienia oraz proponuje rozwiązania w zakresie kształtowania struktury zatrudnienia i polityki wynagradzania oraz nagradzania pracowników MAP
 • Bierze udział w formułowaniu priorytetów, tworzeniu, wdrażaniu, ewaluacji i monitorowaniu Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w MAP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi kadrowej w tym związane z ewidencją czasu pracy
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania służby cywilnej
 • Umiejętność rozliczania czasu pracy, w tym czasu pracy kierowców
 • Znajomość przepisów dotyczących pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych w urzędach administracji rządowej
 • Znajomość zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
 • Znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość zagadnień dotyczących budżetu zadaniowego
 • Znajomość obsługi programu PŁATNIK
 • Znajomość obsługi systemu informacji prawnej – LEX, Legalis
 • Biegła obsługa MS Office: Word, Excel, Power Point
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone szkolenia w zakresie: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2021-03-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa