Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75131

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • kontakty zewnętrzne (klika razy w miesiącu) - Kontakty zewnętrzne związane z nadzorem realizacji umów w obszarze ochrony ppoż. Firmy realizujące przedmiot umowy/zleceń związany ze stosowaniem środków bezpieczeństwa fizycznego


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • zapewnia prawidłowe funkcjonowanie ochrony fizycznej na terenie nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Ministerstwa przy współpracy z podmiotem zewnętrznym,
 • aktualizuje i realizuje Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz Plan ewakuacji dla nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Ministerstwa,
 • zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa technicznego poprzez bieżące analizowanie potrzeb w zakresie rozbudowy systemów i konieczności dostosowania ich do wymogów prawa z obszaru ochrony przeciwpożarowej,
 • analizuje potrzeby w zakresie inwestycji i prac remontowych, z uwzględnieniem konieczności dostosowania obiektów do wymogów prawa powszechnie obowiązującego, w ramach przepisów ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowuje i opiniuje plan inwestycyjny oraz aktualizuje go na poziomie komórki organizacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa.
 • znajomość przepisów w zakresie ochrony osób i mienia oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • wiedza z zakresu systemów zabezpieczenia technicznego w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • obsługa MS Office (Word i Excel),
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność oraz myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-13

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy