Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75078

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.       Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.       Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


3.       Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Realizuje tłumaczenia pisemne (tezy, analizy, publikacje wewnętrzne, umowy, zarządzenia, broszury, artykuły i in.) z języka polskiego na język obcy lub odwrotnie.
 • Weryfikuje teksty sporządzone w języku obcym oraz tłumaczenia wykonane przez inne osoby.
 • Tworzy w specjalnych programach tłumaczeniowych bazę terminologiczną w formie glosariuszy.
 • Uczestniczy w procesie realizacji zamówień na tłumaczenia w procedurach dotyczących pozyskiwania tłumaczy i zlecania tłumaczenia wykonawcom zewnętrznym.
 • Wykonuje w sytuacjach wyjątkowych, na polecenie Naczelnika Wydziału Tłumaczeń BAZI, wybrane tłumaczenia ustne.
 • Uczestniczy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego obsługi MSZ w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne: filologiczne lub lingwistyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat na stanowisku tłumacza
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „UE i NATO Secret” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C2.
 • Wiedza w zakresie stosunków międzynarodowych.
 • Znajomość języka prawniczego.
 • Umiejętność: argumentowania, współpracy.
 • Zorientowanie na cel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka: rosyjskiego lub niemieckiego lub francuskiego lub hiszpańskiego poziomie B2.
 • Umiejętność obsługi oprogramowania komputerowo wspomagającego tłumaczenia (CAT).

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Data dodania: 2021-03-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy