Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74471

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie zatwierdzania programów zgodności, zapewniających niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników systemu elektroenergetycznego i gazowego oraz w zakresie udzielania zwolnienia z obowiązków świadczenia usług, o których mowa w art. 4h ustawy – Prawo energetyczne
 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie udzielania przedsiębiorstwom energetycznym zwolnienia z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla energii elektrycznej i gazu oraz w zakresie cofania tego zwolnienia
 • uczestniczy w pracach grup zadaniowych CEER oraz przygotowuje opinie i projekty stanowisk do dokumentów przygotowywanych przez CEER
 • uczestniczy w monitorowaniu funkcjonowania detalicznego rynku energii elektrycznej i gazu oraz przedsiębiorstw energetycznych
 • uczestniczy w rozpatrywaniu skarg na działalność przedsiębiorstw energetycznych oraz wniosków, w szczególności o udzielenie wyjaśnień, w sprawach dotyczących procedury zmiany sprzedawcy
 • uczestniczy w organizowaniu i przeprowadzaniu przetargów dotyczących wyłaniania sprzedawców z urzędu w sektorze energetycznym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze energetycznym lub w administracji publicznej przy prowadzeniu postępowań administracyjnych, lub w obsłudze prawnej, lub w obszarze analiz ekonomicznych, lub w obszarze ochrony konkurencji i konsumentów
 • Znajomość języka anielskiego na poziomie komunikatywnym B1
 • Podstawowa znajomość specyfiki rynku energii elektrycznej i paliw gazowych
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa energetycznego krajowego i europejskiego w szczególności w zakresie dotyczącym obszaru zmiany sprzedawcy energii, niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, treści zawartych umów
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność argumentowania, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność współpracy, umiejętność pracy z trudnym klientem
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów prawa ochrony konkurencji i konsumentów w zakresie przepisów dotyczących ochrony konsumentów

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2021-02-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy