Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74399

Warunki pracy


 • Departament Polityki Lekowej i Farmacji  mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40;  budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

 • praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w zakresie wniosków o refundację produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzących z tzw. importu docelowego w celu zapewnienia realizacji polityki lekowej państwa.
 • Prowadzi bazy danych zawierające ewidencję produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonych do Polski w ramach importu docelowego oraz wniosków oraz dokonuje zlecone analizy w celu monitorowania sytuacji dostępności
 • Współpracuje z podmiotami działającymi w obszarze obrotu produktami leczniczymi i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego w celu zapewnienia dostępności do tych produktów na rynku polskim
 • Przygotowuje obwieszczenia Ministra Zdrowia zawierające wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie z zakresu refundacji produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sprowadzanych z zagranicy w trybie odpowiednio art. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne i art. 29a ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obrotem lekami (w podmiotach znajdujących się w obrocie lekami/instytucjach publicznych zajmujących się lekami),
 • znajomość przepisów ustawy - Prawo farmaceutyczne,
 • znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • zdolność analitycznego i koncepcyjnego myślenia,
 • dobra organizacja pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność rozwiązywania problemów pod presją czasu,
 • odporność na stres,
 • samodzielność.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-02-11

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy