Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74215

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na IV piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • podczas wyjazdów służbowych oraz w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • Wspiera w pracach Grupy Roboczej Rady UE ds. Międzynarodowych Aspektów Ochrony Środowiska – Zmiany Klimatu (WPIEI – CC) oraz uczestniczy w pracach podległych jej grup eksperckich i tematycznych w zakresie formułowania wspólnego stanowiska Unii Europejskiej na negocjacje klimatyczne w zakresie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym analizuje dokumenty przedłożone do dyskusji, w porozumieniu z innymi komórkami Ministerstwa oraz resortami współpracującymi, a także przygotowuje projekty stanowiska Polski w zakresie polityki klimatycznej i prezentuje je na forum europejskim
 • Uczestniczy w pracach polskiego zespołu międzynarodowych negocjacji klimatycznych, w szczególności na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego oraz Zielonego Funduszu Klimatycznego i Funduszu Adaptacyjnego, w tym w tym analizuje dokumenty przedłożone do dyskusji, w porozumieniu z innymi komórkami Ministerstwa oraz resortami współpracującymi, a także przygotowuje projekty stanowiska Polski w zakresie polityki klimatycznej i prezentuje je na forum międzynarodowym
 • Opracowuje i opiniuje, w porozumieniu z innymi komórkami Ministerstwa oraz resortami współpracującymi, projekty stanowisk rządu, instrukcji, dokumentów związanych z procedurą zawierania przez Polskę umów międzynarodowych, konkluzji oraz dokumentów strategicznych, analiz, raportów i innych materiałów merytorycznych, a także materiałów tezowo-informacyjnych dla kierownictwa resortu, z zakresu zmian klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych
 • Pozyskuje, gromadzi i analizuje informacje na temat stanowisk innych państw i instytucji, a także nieformalnych opinii ich przedstawicieli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze współpracy międzynarodowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • znajomość Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto, Porozumienia paryskiego i Pakietu katowickiego
 • znajomość procesu decyzyjnego UE
 • znajomość systemu instytucji wdrażających politykę energetyczno-klimatyczną na poziomie globalnym, UE i krajowym
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • współpraca
 • kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-02-10

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy