Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74216

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na IV piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • Weryfikuje prognozy energetyczne, ocenia współzależności między podsektorami sektora energetycznego i między sektorami gospodarki oraz ocenia skutki poszczególnych zadań i celów strategicznych w ujęciu systemowym
 • Analizuje krajowe i zagraniczne raporty, opracowania i prognozy
 • Przygotowuje dokumenty strategiczne dotyczące sektora energetycznego, w szczególności polityki energetycznej oraz krajowego planu na rzecz energii i klimatu
 • Analizuje system wytwórczy energii elektrycznej i ciepła, w kontekście zdolności do średnio i długoterminowego pokrycia zapotrzebowania oraz działań inwestycyjnych realizowanych w sektorze energetycznym oraz wykonuje analizy i raporty na potrzeby Ministerstwa w tym zakresie
 • Prowadzi korespondencję w zakresie polityki energetycznej oraz krajowego planu na rzecz energii i klimatu, w tym przygotowuje projekty pism, opinii, notatek, informacji i stanowisk dotyczących prognoz energetycznych i wyników monitorowania realizacji polityki energetycznej
 • Bierze udział w pracach zespołów i grup roboczych, na poziomie krajowym i ponadnarodowym (UE, MAE, MAEA, OECD, UNECE) oraz w konferencjach i seminariach krajowych i zagranicznych związanych z problematyką polityki energetycznej państwa i jej uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi
 • Przygotowuje, także przy udziale komórek organizacyjnych Departamentu, opinie, uwagi i wkłady do projektów dokumentów rządowych oraz opracowywanych w innych komórkach organizacyjnych ministerstwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze związanym z energetyką lub polityką klimatyczno-energetyczną
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość problematyki funkcjonowania sektora energetycznego
 • znajomość zagadnień związanych z ograniczaniem oddziaływania energetyki na środowisko
 • znajomość przepisów prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie funkcjonowania sektora energetycznego, w tym przepisów ustawy Prawo energetyczne
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-02-10

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy