Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74308

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Bierze udział w kontrolach na miejscu w Instytucjach Pośredniczących i u beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
 • Prowadzi nadzór nad procesem kontroli delegowanym do właściwych instytucji (IP) oraz procesem kontroli realizowanym w IZ
 • Weryfikuje i zatwierdza Roczne Plany Kontroli i sprawozdania z ich realizacji otrzymywane od Instytucji Pośredniczących w ramach PO WER
 • Weryfikuje i zatwierdza procedury Instytucji Pośredniczących w ramach PO WER
 • Opiniuje dokumenty wdrożeniowe instrukcji wykonawczych, wytycznych ds. kontroli
 • Koordynuje kontrole/audyty zewnętrzne przeprowadzane w Departamencie przez instytucje krajowe
 • Rozpatruje skargi na działalność Instytucji Pośredniczących w ramach PO WER
 • Zapewnia obsługę grup roboczych ds. kontroli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy unijnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • wiedza z zakresu funduszy strukturalnych, a w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego
 • wiedza z zakresu zamówień publicznych, audytu i kontroli oraz finansów publicznych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • znajomość pakietu MS. Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

  Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

  Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Data dodania: 2021-02-10

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy