Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ostrołęce poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Ostrołęka
Ogłoszenie o naborze Nr 74314

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; praca przy komputerze co najmniej połowa dobowego wymiaru czasu pracy; praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu; użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów; budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy; budynek 2 piętrowy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, występują bariery architektoniczne utrudniające dostępność do pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych (toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, korytarze dzielone drzwiami).

Zakres zadań

 • kompletowanie dokumentów w procesie rekrutacji kandydatów do ochotniczych form służby wojskowej
 • udział w przedsięwzięciach związanych z promocją obronności oraz rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej
 • uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej
 • sporządzanie sprawozdań z naboru kandydatów do ochotniczych form służby wojskowej
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie powołania/odmowy powołania kandydatów do czynnej służby wojskowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE" lub wyrażenie zgody na objęcie procedurą dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "POUFNE"
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony i rozporządzeń wykonawczych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce

  Data dodania: 2021-02-10

  Miejsce pracy: mazowieckie / Ostrołęka

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy