Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74316

Warunki pracy

Biuro Administracyjne mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych; praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie

Zakres zadań

 • Prowadzi przeglądy stanowisk pracy, uczestniczy w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego i sporządza wymaganą w tym celu dokumentację oraz formułuje wnioski i prowadzi sprawozdawczość z zakresu bhp i ochrony p.poż.
 • Prowadzeni instruktaż ogólny w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bhp i ochrony p.poż. oraz wnioskuje i współuczestniczy w organizowaniu szkoleń okresowych w dziedzinie bhp
 • Uczestniczy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy oraz chorób zawodowych i prowadzi dokumentację powypadkową
 • Uczestniczy w pracach komisji bhp oraz sporządza protokoły z posiedzeń komisji, a także realizuje wnioski pokontrolne w zakresie bhp
 • Kontroluje i doradza pracodawcy w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, w zakresie wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
 • Bierze czynny udział w opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i organizowaniu próbnej ewakuacji (co najmniej raz na 2 lata)
 • Realizuje wnioski pokontrolne w zakresie bhp i p.poż.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w służbie bhp
 • Ukończenie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp (co 5 lat)
 • Posiadanie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej
 • Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (co 5 lat)
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Znajomość Kodeksu pracy
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • Znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej
 • Znajomość rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na pierwszym piętrze budynku. Występują...

Firma: Urząd Statystyczny w Krakowie

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Data publikacji: 2021-02-11

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy budynek administracyjno-biurowy z cegły, klimatyzowany, dwukondygnacyjny, wyposażony w windy Zakres zadań posiada znajomość specyfiki i zagrożeń występujących podczas pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, prowadzenie kontroli...

Firma: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-03

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · praca samodzielna administracyjno - biurowa, · praca w siedzibie urzędu i poza nim - krajowe delegacje służbowe, · prowadzenie i...

Firma: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-01

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-02-10

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy