Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74339

Warunki pracy

Warunki pracy:


- praca biurowa w siedzibie urzędu


- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością


- brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową


- brak windy


- stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku


- pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnoprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami


- stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Zakres zadań

 • Realizuje działania związane z budowaniem, utrzymywaniem i rozwijaniem strategii komunikacyjnej w NDAP i archiwach państwowych – w celu kształtowania pozytywnego wizerunku urzędu i archiwów państwowych.
 • Prowadzi działania mające na celu wdrażanie nowych narzędzi komunikacyjnych - w celu usprawnienia wymiany informacji pomiędzy NDAP a archiwami państwowymi i innymi podmiotami zewnętrznymi.
 • Przygotowuje i tworzy treści dla kanałów komunikacji wewnętrznej w NDAP i sieci archiwów państwowych, m. in. w postaci biuletynu e-mailowego, newslettera, bloga – w celu upowszechniania i promowania wiedzy o działalności urzędu i archiwów państwowych.
 • Współpracuje z agencjami wydawniczymi i marketingowymi.
 • Uczestniczy w działaniach promocyjnych dla różnych grup odbiorców (m.in. kampanie online, kampanie social media, video, podcasty, materiały prasowe, wydarzenia branżowe).
 • Współpracuje z archiwami państwowymi w zakresie tworzenia komunikacji społecznej w celu usprawnienia wymiany informacji pomiędzy archiwami a światem zewnętrznym.
 • Monitoruje działania promocyjne i komunikacyjne w NDAP i archiwach państwowych w celu ich optymalizacji i doskonalenia oraz budowania spójnego wizerunku pracodawcy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie o profilu humanistycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach o podobnym charakterze i zakresie działania
(np. w obszarze komunikacji społecznej, promocji, public relations)
 • biegła umiejętność pisania i redagowania tekstów o charakterze informacyjnym, w tym materiałów prasowych
 • znajomość podstaw ustawy o służbie cywilnej i zagadnień z administracji publicznej
 • znajomość technik i narzędzi PR
 • wiedza i doświadczenie z zakresu promocji oraz znajomość środowiska mediów
 • umiejętność skutecznego komunikowania się
 • biegła umiejętność posługiwania się aplikacjami komputerowymi w zakresie realizowanych zadań (co najmniej pakietu MS Office)
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy dziennikarskiej i/lub redakcyjnej
 • umiejętność obsługi programów graficznych
 • znajomość mediów społecznościowych – w tym: Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn
 • znajomość innego niż angielski języka zachodnioeuropejskiego na poziomie komunikatywnym (B1).

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2021-02-10

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy