Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74107

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • pomieszczenia biurowe znajdują się na 3 piętrze

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • odpowiednio dostosowana toaleta

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Proponuje wymagania funkcjonalne dla systemów i usług tworzonych zgodnie z założeniami i metodami SIG przy zapewnieniu zgodności z Architekturą SIG oraz z zastosowaniem narzędzi do zarządzania wymaganymi
 • Proponuje kryteria jakościowe dla produktów i usług tworzonych w systemach w celu wdrożenia procesów zarządzania jakością oraz zapewnienia weryfikacji przyjętych założeń i wymagań podczas przeglądów jakości
 • Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi w ramach zawartych porozumień
 • Bierze udział w przygotowaniu wymagań technicznych, dokumentacji technicznej i analitycznej, na potrzeby uruchomienia postępowań o zamówienia publiczne w zakresie zadań związanych z budową i rozwojem systemów oraz konfiguracją i udostępnianiem usług w oparciu o Produkty SIG
 • Proponuje, projektuje i bierze udział w pracach wdrożeniowych zmian w systemach, usługach i produktach SIG wynikających z potrzeb interesariuszy i urzędu
 • Administruje i prowadzi przestrzenie repozytoriów Jira i Confluence w zakresie zadań Wydziału
 • Wspiera wydział w zakresie spraw związanych z obsługą Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (FGZGiK), w tym uczestniczy w opracowaniu szczegółowego planu wydatków FGZGiK
 • Prowadzi sprawy związane z obsługą budżetu Departamentu, w tym opracowuje szczegółowy plan budżetu Departamentu, przygotowuje we współpracy z Głównym Księgowym GUGiK okresowe sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji planu wydatków Departamentu
 • Współpracuje w zakresie planowania pracy Urzędu oraz przygotowania i realizacji budżetu Urzędu oraz planu rzeczowo-finansowego
 • Realizuje zadania związane z obsługą kontroli i audytów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne lub informatyczne lub geoinformatyczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym umożliwiająca czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej
 • znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych
 • umiejętność logicznego myślenia i czytania ze zrozumieniem
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • znajomość oprogramowania z dziedziny GIS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z bazami danych
 • znajomość notacji UML
 • umiejętność programowania w dowolnym języku programowania
 • znajomość zagadnień związanych z publikowaniem usług przestrzennych
 • znajomość notacji BPMN
 • znajomość przepisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Data dodania: 2021-02-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy