Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74031

Warunki pracy

 

  • praca administracyjno-biurowa

 

  • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 

  • pomieszczenia biurowe znajdują się na 3 piętrze

 

  • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 

  • odpowiednio dostosowana toaleta

 

  • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Zakres zadań

 • Proponuje wymagania funkcjonalne dla systemów i usług tworzonych zgodnie z założeniami i metodami SIG przy zapewnieniu zgodności z Architekturą SIG oraz z zastosowaniem narzędzi do zarządzania wymaganymi
 • Proponuje kryteria jakościowe dla produktów i usług tworzonych w systemach w celu wdrożenia procesów zarządzania jakością oraz zapewnienia weryfikacji przyjętych założeń i wymagań podczas przeglądów jakości
 • Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi w ramach zawartych porozumień
 • Bierze udział w przygotowaniu wymagań technicznych, dokumentacji technicznej i analitycznej, na potrzeby uruchomienia postępowań o zamówienia publiczne w zakresie zadań związanych z budową i rozwojem systemów oraz konfiguracją i udostępnianiem usług w oparciu o Produkty SIG
 • Proponuje, projektuje i bierze udział w pracach wdrożeniowych zmian w systemach, usługach i produktach SIG wynikających z potrzeb interesariuszy i urzędu
 • Administruje i prowadzi przestrzenie repozytoriów Jira i Confluence w zakresie zadań Wydziału
 • Wspiera wydział w zakresie spraw związanych z obsługą Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (FGZGiK), w tym uczestniczy w opracowaniu szczegółowego planu wydatków FGZGiK
 • Prowadzi sprawy związane z obsługą budżetu Departamentu, w tym opracowuje szczegółowy plan budżetu Departamentu, przygotowuje we współpracy z Głównym Księgowym GUGiK okresowe sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji planu wydatków Departamentu
 • Współpracuje w zakresie planowania pracy Urzędu oraz przygotowania i realizacji budżetu Urzędu oraz planu rzeczowo-finansowego
 • Realizuje zadania związane z obsługą kontroli i audytów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne, geoinformatyczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym umożliwiająca czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej
 • znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych
 • umiejętność logicznego myślenia i czytania ze zrozumieniem
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • znajomość oprogramowania z dziedziny GIS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z bazami danych
 • znajomość notacji UML
 • umiejętność programowania w dowolnym języku programowania
 • znajomość zagadnień związanych z publikowaniem usług przestrzennych
 • znajomość notacji BPMN
 • znajomość przepisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Data dodania: 2021-02-04

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy