Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73900

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Opiniuje projekty regulacji prawnych dotyczących wymogów kapitałowych instytucji kredytowych oraz firm inwestycyjnych i nadzoru nad rynkiem finansowym oraz bierze udział w realizowaniu zadań związanych z przeprowadzeniem procesu legislacyjnego tych regulacji (między innymi ustawa Prawo bankowe, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym).
 • Uczestniczy w pracach, w kraju i na forum Unii Europejskiej (między innymi w pracach komisji parlamentarnych oraz posiedzeniach plenarnych Sejmu i Senatu, w grupach roboczych Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej), dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym i wymogów kapitałowych instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (miedzy innymi opracowuje stanowiska strony polskiej oraz wkłady do takich stanowisk w zakresie projektów europejskich aktów prawnych, w szczególności związanych z nadzorem i wymogami kapitałowymi).
 • Uczestniczy w pracach związanych z implementowaniem prawa europejskiego dotyczącego nadzoru nad rynkiem finansowym i wymogów kapitałowych instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
 • Bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych przekazanych przez komórki organizacyjne MF lub organy administracji publicznej.
 • Opracowuje analizy, raporty i opracowania zbiorcze w zakresie właściwości wydziału.
 • Uczestniczy w opracowywaniu odpowiedzi na wpływające pytania, skargi, wnioski obywateli oraz interpelacje i zapytania poselskie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub prawo lub administracja lub finanse
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rynków finansowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i opracowywanie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość prawa unijnego i zasad funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej
 • Wiedza z zakresu rynku finansowego i regulacji prawnych tworzących jego otoczenie
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Wykształcenie: studia podyplomowe na kierunku bankowość lub rachunkowość

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-02-02

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy