Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73482

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Koordynuje prace administracyjne systemu łączności rządowej i resortowej oraz urządzenia sieciowe VoIP, system rejestracji treści korespondencji, system zarządzania i nadzoru
 • Koordynuje współpracę z serwisami fabrycznymi przy lokalizacji i usuwaniu uszkodzeń systemów łączności rządowej i resortowej, systemu rejestracji treści korespondencji, systemu zarządzania i nadzoru
 • Tworzy opisy przedmiotu zamówienia do serwisów pogwarancyjnych jak również udział w komisjach przetargowych
 • Monitoruje i analizuje uszkodzenia i przygotowuje zapotrzebowania odnośnie zabezpieczenia materiałowego
 • Opiniuje oraz analizuje projekty telekomunikacyjne wpływające do Biura Łączności i Informatyki KGP
 • Udziela wsparcia innym pracownikom przy obsłudze i eksploatacji systemów teleinformatycznych pozostających w kompetencji wydziału oraz prowadzi dokumentację techniczną utrzymywanych systemów
 • Uczestniczy w zespołach oraz komisjach w tym przetargowych powołanych przez Kierownictwo KGP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w pracy z zakresu administrowania systemami teleinformatycznymi
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Kreatywność
 • Dobra organizacja pracy
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu systemów teleinformatycznych (infrastruktura, dokumentacja techniczna)
 • Obsługa specjalistycznych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 • Dyspozycyjność
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-02-02

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy