Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73626

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w terenie (wyjazdy służbowe na obiekty KGP w celu koordynacji zadań realizowanych przez wydział ),

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (spotkania służbowe z przedstawicielami jednostek budżetowych oraz podmiotów prywatnych).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w procesie inwestycyjnym lub remontowym na etapie przygotowania do realizacji zadania, od planowania robót, poprzez określenie zakresu prac do realizacji, wstępne szacowanie wartości zadań inwestycyjno-remontowych, określenie istotnych czynników wynikających z przepisów prawnych, niezbędnych do opracowania programów inwestycji budowlanych
 • Przygotowuje projekty umów, porozumień oraz zlecenia dotyczące wykonania robót budowlanych i przeglądów technicznych na potrzeby wydziału
 • Współuczestniczy w organizowaniu wizji w terenie i przygotowaniu postępowania o wybór wykonawcy na opracowanie opinii technicznych, ekspertyz, badań geologicznych, inwentaryzacji, pomiarów technicznych urządzeń, itp. niezbędnych badań
 • Współuczestniczy w sporządzaniu wniosków o uzyskanie zgody na wycinkę drzew i innych zgód związanych z ochroną konserwatorską budynków i środowiska (np.: opinie ornitologiczne, stanowisko konserwatora zabytków, instytucji związanych z ochroną środowiska)
 • Sprawdza plany zagospodarowania przestrzennego oraz uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat pracy w obszarze inwestycji budowlanych lub zadań remontowych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows (pakiet MS Office)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętności analityczne
 • Szybkość działania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kreatywność
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-02-02

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy