Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73778

Warunki pracy

Budynek Urzędu Transportu Kolejowego oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Zagrożenie korupcją.


Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne, rejestruje oraz analizuje wnioski w celu weryfikacji spełnienia wymagań oraz wpisu do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów a także dokonania zmian w zakresie uzyskanych wpisów w ww. rejestru.
 • Prowadzi postępowania administracyjne, rejestruje i analizuje wnioski w celu weryfikacji spełnienia wymagań oraz wpisu na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych.
 • Przygotowuje wnioski o ukaranie oraz wspiera proces prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia.
 • Realizuje ogólny system uznawana kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 • Rozpatruje wnioski podmiotów w celu zajęcia merytorycznego stanowiska z zakresu zagadnień prowadzonych przez Wydział Kompetencji Personelu Kolejowego.
 • Prowadzi oraz zarządza rejestrem szkoleń i egzaminów na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty.
 • Prowadzi oraz zarządza rejestrem maszynistów w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania aplikacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub administracji publicznej lub pracy biurowej
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: 2021-01-29

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy