Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73804

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Planuje wydatki i dochody budżetu państwa dla części 29 – Obrona narodowa oraz działu 752 – Obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa.
 • Bierze udział w opracowywaniu opinii do projektów aktów prawnych oraz innych materiałów dotyczących organizacji, funkcjonowania i finansowania obrony narodowej, w tym opracowuje materiały z zakresu działania wydziału.
 • Sporządza okresowe i roczne analizy z wykonania budżetu państwa w realizowanym zakresie.
 • Uczestniczy w opracowywaniu projektu planów i analizowaniu realizacji dochodów, a także wydatków państwowych funduszy celowych, instytucji gospodarki budżetowej oraz agencji wykonawczych w koordynowanym zakresie.
 • Opracowuje projekty decyzji ministra właściwego ds. finansów publicznych w ramach wykonywania budżetu państwa, wprowadzających zmiany w budżecie.
 • Uczestniczy w międzyresortowych konferencjach uzgodnieniowych.
 • Opracowuje analizy i oceny prawidłowości wyliczeń skutków budżetowych opiniowanych aktów prawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku ekonomia lub prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • Szczególne uprawnienie: posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „poufne” oraz poświadczeń bezpieczeństwa NATO Confidential i UE Confidential lub zgoda na przeprowadzenie procedury uzyskania poświadczeń
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość zasad systemu budżetowego
 • Znajomość przepisów regulujących finansowanie i funkcjonowanie obrony narodowej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość średniozaawansowana arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność redagowania tekstów
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-01-29

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy