Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73692

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca administracyjno-biurowa
 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • bierze udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów normatywnych inicjowanych przez Ministra, w tym pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej oraz opracowuje ostateczny tekst projektów, a także bierze udział w posiedzeniach Komisji Prawniczej
 • przygotowuje opinie do projektów aktów normatywnych inicjowanych przez Ministra, w tym pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej
 • kieruje akty prawne do podpisu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz redakcji Dziennika Ustaw, Dziennika Urzędowego RP „Monitor Polski” i Dziennika Urzędowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • opiniuje i bierze udział w opracowywaniu projektów stanowiska Rządu w sprawie projektów ustaw
 • ustala właściwość merytoryczną departamentów w odniesieniu do dokumentów rządowych nadsyłanych w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz opiniuje pod względem prawnym i współdziała w uzgadnianiu projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektów ustaw opracowywanych przez organy administracji rządowej
 • koordynuje kontrolę aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodów i organy administracji niezespolonej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • roczny staż pracy w administracji publicznej
 • znajomość Konstytucji RP
 • znajomość Kodeksu cywilnego
 • znajomość Kodeksu postępowania cywilnego
 • znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz orzecznictwa TK i zasad tworzenia prawa
 • umiejętność analitycznego myślenia i argumentowania
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość przepisów Unii Europejskiej i przepisów krajowych dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Data dodania: 2021-01-28

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy