Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73457

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca administracyjno-biurowa
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np.: obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
- częste reprezentowanie urzedu na zewnątrz


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- użytkowanie sprzętu biurowego
- praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym
- budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

Zakres zadań

 • opracowuje projekty decyzji i postanowień Ministra oraz innych pism w sprawach nacjonalizacji majątków ziemskich oraz zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego przejętych na rzecz Skarbu Państwa z różnych tytułów prawnych
 • gromadzi materiały dowodowe w poszczególnych sprawach w celu podjęcia prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy z zakresu rewindykacji mienia przejętego na rzecz Skarbu Państwa
 • sporządza projekty odpowiedzi na skargi: na decyzje i postanowienia Ministra, a także: na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra
 • udziela informacji i wyjaśnień odnośnie do obowiązywania i treści przepisów nacjonalizacyjnych, przepisów proceduralnych oraz sposobów dochodzenia roszczeń wobec majątków przejętych przez Skarb Państwa
 • reprezentuje Ministra na rozprawach przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • udziela informacji i wyjaśnień na temat poszczególnych postępowań oraz zgromadzonych w nich materiałów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo lub o kierunku administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • roczny staż pracy w administracji publicznej
 • znajomość przepisów procedury administracyjnej
 • znajomość przepisów prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczowego i spadkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 6-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów
 • zdolności analityczne
 • komunikatywność

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Data dodania: 2021-01-26

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy