Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73547

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek z platformą dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich
- konieczna asysta innego pracownika,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka,
skaner, niszczarka.

Zakres zadań

 • Nadzór nad prowadzeniem ewidencji artystycznych szkól niepublicznych oraz prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o nadaniu, bądź odmowie nadania uprawnień publicznej szkoły artystycznej niepublicznym szkołom artystycznym
 • Prowadzenie wykazu szkół i placówek artystycznych, aktualizacja bazy danych o szkołach artystycznych
 • Koordynacja działań w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w MKiDN oraz procedowanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych, dla których DEK jest Departamentem właściwym merytorycznie
 • Realizacja zadań związanych z przekazywaniem danych do systemu informacji oświatowej dotyczących szkół artystycznych
 • Organizacja i protokołowanie obrad Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego
 • Prowadzenie we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej spraw związanych z wydawaniem zgód na zatrudnienie w szkole artystycznej nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby do prowadzenia w szkole artystycznej zajęć z zakresu kształcenia zawodowego posiadającej przygotowanie zawodowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku artystycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w artystycznej placówce oświatowej na stanowisku merytorycznie związanym z działalnością artystycznych placówek oświaty
 • Znajomość ustawy Karta Nauczyciela
 • Znajomość ustawy Prawo oświatowe
 • Znajomość procedur dotyczących obsługi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz Systemu Informacji Oświatowej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość, skuteczna komunikacja, organizacja pracy i osiąganie rezultatów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

  Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-03-05

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: 2021-03-05

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

  Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-03-05

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

  Data dodania: 2021-01-26

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy