Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73548

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,

 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,

 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


 

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej Centrum Informacyjnego
 • Obsługuje spotkania i kontakty kierownictwa Centrum Informacyjnego (w szczególności: prowadzi kalendarz dyrektora, przyjmuje i łączy rozmowy telefoniczne, obsługuje organizacyjnie spotkania i delegacje krajowe oraz zagraniczne)
 • Dokonuje zamówień m.in.: sprzętu, materiałów biurowych i spożywczych oraz wyposażenia na potrzeby Centrum Informacyjnego
 • Zapewnia wsparcie organizacyjne Centrum Informacyjnego w kontaktach z mediami oraz obsługą medialną spotkań i wyjazdów z udziałem kierownictwa Ministerstwa
 • Przygotowuje dokumenty (pisma, podsumowania, wnioski, zestawienia, wnioski o dokonanie wydatku) na polecenie dyrektora Centrum Informacyjnego, a także umowy oraz rozliczenia (faktury) przedkładane do podpisu dyrektorowi Centrum
 • Realizuje zadania związane z obsługą poczty elektronicznej Centrum Informacyjnego oraz pozyskiwaniem w obrębie Ministerstwa koniecznych do funkcjonowania Centrum dokumentów i informacji
 • Realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora Centrum Informacyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku sekretarskim lub asystenckim
 • Wiedza ogólna o zakresie działań MKiDN
 • Znajomość struktury organizacyjnej MKiDN
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: organizacja pracy i osiąganie rezultatów; skuteczna komunikacja (pisemna i werbalna); rozwiązywanie problemów w sytuacjach nieprzewidzianych; rzetelność i terminowość; zorientowanie na klienta; zorientowanie na osiągnięcie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Data dodania: 2021-01-26

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy