Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73591

Warunki pracy

·         Wydział Wynagrodzeń w Biurze Administracyjnym mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15 na parterze; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;


·         praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Sporządza listy płac dla pracowników korpusu służby cywilnej miesięczne i dodatkowe, finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz ze środków funduszy zagranicznych (POPT, POIiŚ, POWER, NMF III, POPC, projekty POWER), po uprzednim sprawdzeniu zgodności przekazanych dokumentów z danymi wprowadzonymi w programie kadrowo-płacowym. Prowadzi kartoteki płacowe dla każdego pracownika. Wprowadza potrącenia do systemu kadrowo-płacowego, sprawdza te kwoty oraz należne składki i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na sporządzonych listach płac. Tworzy zestawienia płacowe na podstawie wypłaconych list płac.
 • Ustala uprawnienia do zasiłków z ubezpieczenia społecznego, ustala podstawy zasiłkowe, stawki oraz nalicza właściwe zasiłki na listach płac. Prowadzi kartoteki zasiłkowe dla każdego pracownika, zgodnie z wymogami ZUS.
 • Nalicza zaliczki na podatek dochodowy od dopłat socjalnych dla pracowników zgodnie z decyzją Komisji Socjalnej. Nalicza zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych ryczałtów samochodowych. Uzgadnia kwoty zaliczek na podatek dochodowy od wszystkich miesięcznych wypłat w celu prawidłowego odprowadzenia na konto Urzędu Skarbowego. Sporządza deklaracje do Urzędu Skarbowego o przekazanych zaliczkach oraz przelewów.
 • Wystawia roczne informacje o dochodach i zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracowników po uprzednim uzgodnieniu z kartoteką wynagrodzeń danego pracownika oraz danymi osobowymi znajdującymi się w systemie kadrowo-płacowym. Wysyła informacje pracownikom oraz do Urzędów Skarbowych właściwych według miejsca zamieszkania. Kontroluje bazę adresową Urzędów Skarbowych i ich kompetencji terytorialnych.
 • Uzgadnia sporządzone zestawienia z należnymi potrąceniami od poszczególnych pracowników. Sporządza przelewy w systemie, na konta wierzycieli, po uprzedniej analizie korespondencji między wierzycielami a wydziałem wynagrodzeń (zmiany numerów rachunków bankowych wierzycieli, odstąpienie od egzekucji itp.) oraz uzgadnia z księgowością.
 • Zgłasza, wyrejestrowuje zleceniobiorców oraz członków ich rodzin. Sporządza deklaracje miesięczne oraz raporty ZUS z potrąconych i odprowadzonych składek społecznych i zdrowotnej, sporządza korekty deklaracji rozliczeniowych i raportów ZUS oraz rozlicza nadpłaty składek ZUS w programie ZUS – Płatnik, uzgadnia i sporządza korekty.
 • Rozlicza i odprowadza składki na PFRON, sporządza deklaracje.
 • Rozlicza należności z tytułu zawartych umów zlecenia/o dzieło finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz ze środków funduszy zagranicznych (POIiŚ, POWER, NMF III, POPC, projekty POWER), nalicza analizując i ustalając zasiłki i potrącenia. Sporządza przelewy w programie NBP oraz przekazuje na konto komorników zajęte wierzytelności. Prowadzi karty zasiłków i wynagrodzeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • znajomość przepisów dotyczących wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń społecznych,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów dotyczących rozliczania wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej,
 • znajomość obsługi specjalistycznych programów komputerowych: QUORUM Kadry-Płace, Płatnik, NBP, TREZOR,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • systematyczność.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-01-26

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy