Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Siedlce
Ogłoszenie o naborze Nr 73493

Warunki pracy


 • Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, skaner, drukarka).

 • Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu.

 • Kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Praca wymagająca dyspozycyjności.

 • Zagrożenie korupcją.

 • Budynek przy ulicy Kazimierzowskiej 29 w Siedlcach

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze.

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, drukarka.

 • Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Budynek Inspektoratu nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję księgową w zakresie dochodów i wydatków budżetowych
 • Weryfikuje otrzymane dokumenty księgowe pod względem formalno rachunkowym
 • Prowadzi sprawy związane z egzekucją administracyjną
 • Sporządza listę płac dla pracowników i zleceniobiorców, nalicza zasiłki i tworzy listę wypłat tych zasiłków
 • Zgłasza i wyrejestrowuje pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, obsługuje e-pue ZUS
 • Sporządza niezbędne deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego oraz deklaracje rozliczeniowe do ZUS
 • Sporządza deklaracje podatkowe PIT dla pracowników i zleceniobiorców

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdowotnych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących prawa pracy oraz ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność dobrej współpracy z innymi pracownikami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu Płatnik
 • Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych i płacowych
 • Doświadczenie w jednostce budżetowej
 • Odpowiedzialność, sumienność, systematyczność

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach

Data dodania: 2021-01-24

Miejsce pracy: mazowieckie / Siedlce

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy