Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73536

Warunki pracy

Miejsce Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • w budynku nieprzystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Nadzoruje prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Nalicza amortyzację dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Sporządza sprawozdania o stanie i ruchu podstawowych środków trwałych oraz innych wymaganych obowiązującymi przepisami.
 • Uzgadnia stan ksiąg inwentarzowych z kontami księgi głównej w zakresie majątku jednostki.
 • Prowadzi rejestry wszystkich umów mających skutek finansowy (z wyłączeniem pracowniczych) zawartych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców.
 • Archiwizuje wytworzone dokumenty księgowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi finansowo-księgowej w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Znajomość przepisów wykonawczych w zakresie gospodarowania majątkiem.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność obsługi Ms Office (Word i Excel).
 • Samodzielność w realizacji zadań.
 • Dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ewidencji środków trwałych.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2021-02-06

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy