Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73445

Warunki pracy

Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Ujazdowskich 1/3. Do budynku prowadzą trzy wejścia: • wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3, które jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;

 • Biuro Przepustek - Al. Ujazdowskie 1/3, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;

 • Biuro Podawcze - Al. Szucha 14, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.


Do Kancelarii można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najłatwiej dojechać autobusem. Przystanek Łazienki Królewskie 01 znajduje się najbliżej wejścia dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3. Przy wejściu jest podjazd dla wózków. Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk. Można nim wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć. W budynku, przed schodami do holu głównego jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W holu głównym, po prawej stronie, jest szatnia. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać. Windy są wyposażone w barierki i lustra. W windzie przy stołówce działa system dźwiękowy. Osoba, która porusza się na wózku, może dostać się do stołówki przy pomocy platformy przyschodowej. Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się: na parterze budynku, w skrzydle A, po lewej i prawej stronie od wejścia głównego, na drugim piętrze skrzydła B. Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą. Na dziedzińcu Kancelarii jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W Kancelarii obowiązuje Instrukcja Ewakuacji Osób z Niepełnosprawnościami. W naszym urzędzie są pętle indukcyjne, znajdują się w: Biurze Przepustek A, budynku przy Al. Ujazdowskich 1/3, Biurze Podawczym (budynek przy Al. Szucha 14). Kancelaria ma też jedną mobilną pętlę indukcyjną (tzw. ,,gabinetową). Można ją wykorzystać podczas bezpośrednich spotkań z osobą słabosłyszącą.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


 

Zakres zadań

 • Przygotowuje informacje i zestawienia w module kadrowo-płacowym ZSIWZZ, dane na potrzeby statystyki i sprawozdawczości, kontroli prowadzonych w obszarze spraw kadrowych oraz wniosków w ramach dostępu do informacji publicznej, sporządza sprawozdania. Współpracuje w przygotowywaniu materiałów źródłowych z innymi komórkami organizacyjnymi oraz przygotowuje projekty merytorycznych odpowiedzi, wyjaśnień i wniosków.
 • Przekazuje do ZUS, za pomocą programu „Płatnik”, dokumenty ubezpieczeniowe pracowników i członków ich rodzin oraz wszystkie zmiany danych osób ubezpieczonych.
 • Prowadzi ewidencję danych w module kadrowo-płacowym w ZSIWZZ. Analizuje dokumentację, wprowadza do systemu dane dotyczące nowo zatrudnianych. Przygotowuje raporty/wydruki stałe i generowane, na podstawie danych zgromadzonych w module kadrowo-płacowym ZSIWZZ.
 • Analizuje wnioski dotyczące awansów, podwyżek i dodatków do wynagrodzeń pracowników, szacuje skutki finansowe, a także przedstawia propozycję stanowiska komórki kadrowej w sprawach wynikających z ww. wniosków. Przygotowuje zbiorcze informacje kadrowo-płacowe oraz wykonuje analizy średniego wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach.
 • Ustala przy użyciu modułu kadrowo-płacowego ZSIWZZ uprawnienia pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 • Przyporządkowuje w ZSIWZZ KPRM (obsługa modułu „Asystent Rozliczania Płac”) pracownikom Kancelarii poszczególne działania zgodne ze strukturą budżetu w szczególności cz. 16. i 23. – KPRM w układzie zadaniowym.
 • Monitoruje ruch kadrowy oraz etatyzację w poszczególnych komórkach organizacyjnych Kancelarii, sprawuje bieżący nadzór, a także przygotowuje sprawozdania, informacje, i analizy dotyczące zatrudnienia.
 • Przygotowuje bieżące sprawozdania, informacje i analizy dotyczące zaangażowania funduszu wynagrodzeń, odrębnie dla poszczególnych grup pracowniczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w komórce kadrowej
 • Wiedza z zakresu: prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, służby cywilnej, ochrony danych osobowych
 • Umiejętności z zakresu: Ms Excel na poziomie zaawansowanym
 • Kompetencji miękkie: komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, współpraca, myślenie analityczne, dobra organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne
 • Studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub prawa pracy

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-02-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy