Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73407

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,

 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,

 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi zlecone działania restytucyjne dotyczące strat poprzez korespondencję, rozmowy, w tym kontakty z instytucjami zagranicznymi, prawnikami i domami aukcyjnymi
 • Przygotowuje wnioski restytucyjne dotyczące polskich strat wojennych
 • Prowadzi kwerendy archiwalne w celu realizacji zadań departamentu związanych z dokumentowaniem strat wojennych i prowadzeniem postępowań restytucyjnych
 • Pozyskuje materiały źródłowe dotyczące dóbr kultury utraconych w wyniku II wojny światowej
 • Analizuje okoliczności utraty i przemieszczenia strat wojennych
 • Przygotowuje notatki, opracowania i materiały dotyczące polskich strat wojennych I wykonywanych kwerend archiwalnych i bibliotecznych
 • Weryfikuje obiekty odnalezione na rynku dzieł sztuki, a także zgłaszane przez placówki muzealne i osoby prywatne pod kątem strat wojennych
 • Prowadzi korespondencję z instytucjami muzealnymi dot. historii i źródeł do zarejestrowanych w bazie strat wojennych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w instytucjach związanych z kulturą
 • Znajomość ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury
 • Znajomość zagadnień związanych z tematyką strat wojennych i restytucji na poziomie podstawowym
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość, przejawianie inicjatywy, organizacja pracy i osiąganie rezultatów, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub języka niemieckiego na poziomie B2 lub języka rosyjskiego na poziomie B2
 • Wiedza z zakresu historii II wojny światowej, historii sztuki.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Data dodania: 2021-01-21

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy