Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73435

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np.
  obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Dokonuje analizy sytuacji na poszczególnych rynkach finansowych
 • Uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu emisji obligacji zagranicznych oraz aktualizuje programy emisyjne na rynkach zagranicznych
 • Tworzy i uczestniczy w dystrybucji materiałów informacyjnych, raportów, opracowań i prezentacji dla inwestorów
 • Prowadzi bazy danych nabywców obligacji krajowych i zagranicznych
 • Współpracuje z Narodowym Bankiem Polskim oraz BondSpot S.A. w zakresie obsługi systemu DSPW
 • Uczestniczy w opracowywaniu raportu rocznego nt. długu publicznego, w tym koordynuje prace poszczególnych wydziałów w tym zakresie
 • Monitoruje działalność uczestników systemu DSPW na rynku pierwotnym i wtórnym SPW oraz dostosowuje zasady pełnienia funkcji DSPW do aktualnych potrzeb wynikających z otoczenia regulacyjnego
 • Sporządza analizy i oceny działalności DSPW oraz kandydatów na DSPW na rynku SPW zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny okresowej dokonywanej w kolejnych okresach rozliczeniowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub finanse lub matematyka lub zarządzanie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne wypowiadanie się i posługiwanie się językiem w kontaktach zawodowych oraz tworzenie i rozumienie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość makroekonomii
 • Znajomość zasad funkcjonowania rynków finansowych
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość aktów prawnych z zakresu finansów publicznych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-01-21

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy