Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73287

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na V piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Bierze udział w monitorowaniu stanu oraz ocenie funkcjonowania sektora elektroenergetyki w zakresie możliwości pokrycia bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na energię, w szczególności wynikającego z wdrożenia polityki energetycznej państwa
 • Bierze udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie sektora elektroenergetyki, a także monitoruje funkcjonowanie przepisów prawa w obszarze elektroenergetyki, również pod kątem wdrożenia polityki energetycznej państwa
 • Bierze udział w przygotowaniu sprawozdań, informacji i raportów na temat bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w tym sprawozdania z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
 • Współpracuje z komórką właściwą do spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w obszarze obronności, w odniesieniu do elektroenergetyki oraz w zakresie programowania mobilizacji gospodarki w sytuacjach kryzysowych
 • Bierze udział w monitorowaniu kwestii dotyczących zapobiegania kryzysowi elektroenergetycznemu w sytuacjach dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
 • Współpracuje przy opracowywaniu projektów aktów prawnych, projektów dokumentów rządowych, opinii do dokumentów i opracowań resortowych
 • Bierze udział w opracowaniu stanowiska i odpowiedzi na wystąpienia parlamentarzystów, osób prawnych i fizycznych, organizacji sektora energetycznego oraz udziela informacji i wyjaśnień dotyczących ustawy Prawo energetyczne, przepisów wykonawczych w obszarze elektroenergetyki, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego oraz przepisów innych ustaw
 • Uczestniczy w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych związanych z zakresem działania Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze energetyki
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość zagadnień sektora energetycznego
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora energii, w tym przepisów ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi i procedur legislacyjnych
 • znajomość prawodawstwa UE w zakresie energetyki
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

  Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-03-05

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: 2021-03-05

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

  Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-03-05

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-02-03

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy