Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73237

Warunki pracy


Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


• rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • opracowuje wdrożenie prawa wspólnotowego do polskiego porządku prawnego poprzez przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących systemu tachografów, czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw, okresów odpoczynku oraz rejestrowania tych czynności
 • uczestniczy w spotkaniach roboczych, konferencjach uzgodnieniowych i Komisjach Prawniczych
 • opracowuje instrukcje i wnioski wyjazdowe oraz uczestniczy w posiedzeniach grup roboczych i komitetów, seminariach i spotkaniach organizowanych przez organy UE lub państwa członkowskie UE w sprawie tachografów cyfrowych
 • prowadzi sprawy nadzoru Ministra Infrastruktury nad Głównym Inspektorem Transportu Drogowego w zakresie udziału GITD w organizacji Euro Control Route
 • prowadzi sprawy związane z realizacją oraz zmianami umowy zawartej przez ministra właściwego do spraw transportu z podmiotem wydającym karty do tachografów cyfrowych
 • uczestniczy w kontrolach podmiotu wydającego karty do tachografów, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem kontroli oraz uczestniczy w kontrolach podmiotu wydającego karty do tachografów, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem kontroli
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi i wnioski oraz na wystąpienia poselskie i senatorskie w sprawach związanych z systemem tachografów
 • przygotowuje projekty interpretacji przepisów, opinii oraz stanowisk Ministerstwa dla wnioskodawców oraz rozpatruje wnioski kierowane do Centrum SOLVIT Polska i przygotowuje stanowisko resortu w zakresie przepisów dotyczących tachografów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w obszarze tworzenia lub opiniowania aktów prawnych lub w obszarze transportu drogowego lub tachografów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość przepisów prawa polskiego i wspólnotowego w zakresie spraw socjalnych w transporcie drogowym (ustawa o czasie pracy kierowców, ustawa o systemie tachografów cyfrowych, rozporządzenie (WE) nr 561/2006, rozporządzenie (UE) nr 165/2014), dyrektywa 2006/22/WE, dyrektywa (UE) 2020/1057 o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego)
 • Ogólna znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Wiedza na temat procesu tworzenia aktów prawa w UE
 • Znajomość procesu decyzyjnego i struktur UE
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-01-19

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy