Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73319

Warunki pracy

- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax. Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • bierze udział w zarządzaniu infrastrukturą sieciową Urzędu w szczególności w administracji i konfiguracji przełączników sieciowych, routerów, urządzeń Wi-fi, proxy, urządzeń/systemów typu load-balancer, itd., w tym monitorowaniu w celu zapewnienia wydajności i ciągłości działania sieci;
 • bierze udział w zarządzaniu bezpieczeństwem sieci, w tym - w obsłudze incydentów oraz problemów związanych z bezpieczeństwem sieciowym oraz wobsłudze i konfiguraci urządzeń firewall, VPN, SIEM, itd., w tym monitorowaniu;
 • bierze udział w projektach związanych z infrastrukturą sieciową Urzędu, wdrażaniu nowych rozwiązań bezpieczeństwa sieci i technologii sieciowych w Urzędzie;
 • tworzy dokumentację techniczną dla systemów i aplikacji;
 • zapewnia użytkownikom systemów informatycznych Urzędu dostępu do zasobów teleinformatycznych Urzędu i bierze udział w obsłudze zgłoszeń awarii usług sieciowych – 2 linia wsparcia;
 • bierze udział w opracowywaniu i wdrażaniu polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu, zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • bierze udział w planowaniu i realizacji inwestycji w zakresie sprzętu informatycznego i systemów informatycznych;
 • bierze udział w tworzeniu i aktualizacji procedur dotyczących obszaru wykorzystania technologii informatycznych oraz w opracowywaniu i monitorowaniu zasad korzystania z zasobów sieciowych;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administrowaniu sieciami informatycznymi
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci teleinformatycznych.
 • Praktyczna umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych.
 • Praktyczna znajomość zagadnień monitorowania infrastruktury sieciowej.
 • Znajomość protokołów sieciowych.
 • Umiejętność tworzenia schematów i dokumentacji.
 • Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych
 • Znajomość rozwiązań, urządzeń aktywnych sieci oraz biegła znajomość ich konfiguracji i zarządzania.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2021-01-19

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy