Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73175

Warunki pracy


 • praca biurowa,

 • użytkowanie sprzętu biurowego,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy, które nie są wyposażone w informację głosową, ciągi komunikacyjne w budynku są odpowiedniej szerokości, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.


 


 

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane ze stosunkiem pracy oraz ustala uprawnienia i obowiązki wynikające z jego trwania osób zatrudnionych w urzędzie.
 • Prowadzi sprawy związane z dokumentacją pracowniczą pracowników urzędu.
 • Prowadzi i aktualizuje bazę danych kadrowych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami w Resorcie Statystyki Publicznej „SOFTUS”.
 • Prowadzi sprawy z zakresu dyscypliny pracy pracowników urzędu.
 • Przygotowuje dokumenty związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników i ich rodzin.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi kadrowej lub zarządzania zasobami ludzkimi
 • Znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym: ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
 • Znajomość programu Płatnik
 • Bardzo dobra znajomość MS Office
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej
 • Umiejętność współpracy
 • Pozytywne podejście do klienta
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu SOFTUS – moduł Kadry

Podobne oferty pracy

Młodszy specjalista ds. kadr i administracji

obsługa kadrowa pracowników, prowadzenie akt osobowych zgodnie z RODO, współpraca w zakresie BHP, wsparcie procesu rekrutacji i onboardingu, wspomaganie spraw organizacyjno-administracyjnych firmy, koordynowanie obiegu dokumentów, zakup artykułów biurowych i...

Firma: Dongshin Motech Poland Sp. z o.o.

Lokalizacja: opolskie / Opole, Tułowice

Data publikacji: 2021-02-11

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-01-18

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy