Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73242

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Zagrożenie korupcją

 • Peramanentna obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • Bierze udział w zadaniach związanych z planowaniem, organizowaniem, dofinansowaniem i oceną szkoleń pracowników, w tym w prowadzeniu dokumentacji i aktualizacji danych w systemie informatycznym
 • Bierze udział w przygotowaniu i publikacji ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy oraz w koordynacji procesu rekrutacji i selekcji w wyznaczonych komórkach organizacyjnych UKE (w tym uczestniczy w procesie przygotowania opisu stanowiska, bierze udział w pracach komisji rekrutacyjnych)
 • Bierze udział w koordynowaniu procesu wyznaczania Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego dla pracowników wyznaczonych komórek organizacyjnych
 • Bierze udział w przygotowaniu analiz i danych z zakresu szkoleń oraz naborów
 • Bierze udział w prowadzeniu sprawy związanych z organizacją służby przygotowawczej dla nowozatrudnionych pracowników UKE oraz z wdrażaniem nowych pracowników
 • Bierze udział w organizowaniu praktyk zawodowych, studenckich oraz wolontariatu w Urzędzie
 • Bierze udział w procesie przygotowywania, uaktualnia i wdrażania narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów: ustawy o służbie cywilnej, ustawy Kodeks pracy w zakresie dotyczącym podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

  Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-03-05

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: 2021-03-05

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

  Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-03-05

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-01-17

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy