Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72913

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·      praca samodzielna biurowo-administracyjna,


·      praca w siedzibie urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


·      praca w pomieszczeniu biurowym,


·      praca w godzinach: 8:15 – 16:15,


·      stanowisko pracy inspektora zlokalizowane jest na I piętrze budynku,


·      dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,


·      budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne, brak windy, korytarze dzielone drzwiami
z samozamykaczami),


·      brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,


·      brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,


·      praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


·      praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,


·      obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner).

Zakres zadań

 • przygotowuje propozycje zmian w planach budżetowych jednostek organizacyjnych SG, w uwzględnieniu złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych SG wniosków o dokonanie zmian, celem dostosowania wielkości wydatków w poszczególnych paragrafach do ukształtowanych potrzeb jednostek organizacyjnych SG
 • koordynuje prace przedstawicieli służb finansowych jednostek organizacyjnych SG w zakresie obsługi modułu „Planowanie” w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie merytorycznym Sekcji, celem przekazania informacji o strukturze planu dochodów i wydatków Straży Granicznej, projekcie planu dochodów i wydatków Straży Granicznej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • uczestniczy w planowaniu (w tym dokonywanie korekt) budżetu Straży Granicznej w zakresie świadczeń, wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, celem dostosowania wielkości wydatków do potrzeb jednostek organizacyjnych SG
 • uczestniczy w opracowaniu materiałów planistycznych do projektu budżetu SG w celu sporządzenia zbiorczego projektu planu dochodów i wydatków budżetowych w oparciu o akty prawne regulujące przedmiotową tematykę
 • opiniuje doraźne wystąpienia kierowników jednostek organizacyjnych SG w zakresie bieżącej sytuacji finansowej oraz wnioski o zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych SG w zakresie merytorycznym sekcji, w celu przedstawienia kierownictwu formacji
 • opracowuje bazy danych dla potrzeb planowania i analizy realizacji dochodów i wydatków budżetowych na podstawie sprawozdań jednostkowych oraz innych informacji sporządzanych przez jednostki organizacyjne SG

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych;
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych i systemów informatycznych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność, asertywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość przepisów w zakresie gospodarki finansami publicznymi
 • Działanie w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Protokolant sądowy

  sporzadzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

  Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Protokolant sądowy

  sporządzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

  Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała,...

  Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-01-12

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy