Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72934

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w opracowywaniu badania Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE, w tym rocznych danych dotyczących zobowiązań warunkowych o potencjalnym istotnym wpływie na sytuację budżetową oraz w sporządzaniu tablic i kwestionariuszy notyfikacji deficytu i długu sektora oraz danych fiskalnych na potrzeby nadzoru budżetowego UE w celu przekazania danych do komisji Europejskiej
 • Współuczestniczy w analizie przedsiębiorstw w celu określenia zakresu sektora instytucji rządowych i samorządowych
 • Współuczestniczy w opracowywaniu tablicy jednostek kontrolowanych przez sektor instytucji rządowych i samorządowych w celu przekazania danych do komisji Europejskiej
 • Współuczestniczy w analizie zastrzyków kapitałowych w kontekście określenia rodzaju transakcji oraz z zakresu przepływu środków z UE i ich wykorzystania przez beneficjentów sektora instytucji rządowych i samorządowych w celu opracowania tablic oraz kwestionariuszy EDP
 • Współuczestniczy w opracowywaniu sprawozdawczości dot. transakcji sektora instytucji rządowych i samorządowych (RF-02, RF-03) oraz określaniu stopnia kontroli jednostek zaliczanych do sektora instytucji rządowych i samorządowych w jednostkach z kapitałem publicznym (AP-01) w celu zapewnienia niezbędnych danych zgodnych z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych wymaganych Programem Transmisji Danych ESA
 • Prowadzi prace mające na celu oznaczenie jednostek należących do sektora instytucji rządowych i samorządowych w BJS
 • Zastępuje sekretarza dyrektora Departamentu w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sekretariatu Departamentu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Wiedza z zakresu ekonomii
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: praca w statystyce
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość zasad Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych (ESA)
 • Znajomość problematyki finansów publicznych

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu....

Firma: Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Pracownik administracyjny

obsługa archiwum zakładowego, obsługa kancelaryjna, obsługa poczty przychodzącej w wersji papierowej za pomocą operatora usług pocztowych, kurierskich oraz dostarczanych osobisćie Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-01-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy