Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72943

Warunki pracy

Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca wiąże się ze stresem związanym z pracą pod presją czasu; Departament Innowacji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Uczestniczy w realizacji zadań w zakresie sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru nad Centrum e-Zdrowia (CeZ).
 • Prowadzi sprawy dotyczące publicznych systemów teleinformatycznych w sektorze zdrowia, w tym w szczególności planowane lub realizowane przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia.
 • Identyfikuje, analizuje i eskaluje zagrożenia w realizacji projektów, zarządza ryzykiem, identyfikuje zależności między projektami, przygotowuje przekrojowe sprawozdania o stanie realizacji projektów.
 • Bierze udział w pracach zespołów projektowych w zakresie definiowania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych na systemy informatyczne oraz w warsztatach analitycznych.
 • Uczestniczy w planowaniu i wdrażaniu projektów Ministra Zdrowia z zakresu e-zdrowia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w sektorze związanym z ochroną zdrowia
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru e-zdrowia
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami,
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy zadaniowej i nastawienie na osiąganie celów
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdolność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej
 • znajomość narzędzi wspierających zarządzanie projektami.

Podobne oferty pracy

Staż urzędniczy

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi: protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych; rozpisywanie sesji; wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych; prowadzenie ewidencji spraw przy...

Firma: Sąd Okręgowy w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe...

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-01-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy