Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72604

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Opiniuje wnioski o rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Prowadzi konkursy i postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a także prowadzi dialog techniczny, w roli Przewodniczącego komisji lub jego zastępcy
 • Przygotowuje i sprawuje nadzór nad całością dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami
 • Prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 • W ramach prac komisji przetargowej koordynuje prace związane z negocjacjami, a także bierze czynny udział w negocjacjach z wykonawcami
 • Analizuje w ramach komisji przetargowych wniesione odwołania, z uwzględnieniem orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów
 • Uczestniczy w postępowaniach odwoławczych w Krajowej Izbie Odwoławczej, ewentualnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie
 • Występuje przed organami kontrolnymi i audytowymi, a także sporządza opinie i analizy związane z procedurą udzielenia zamówień publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 1 rok pracy na stanowiskach związanych ze stosowaniem Prawa zamówień publicznych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Bardzo dobra znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, syntezowania, wyciągania wniosków i planowania: przewidywania i podejmowania decyzji
 • Komunikatywność, asertywność i kreatywność
 • Skuteczna współpraca
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań liczne kontakty z interesantami - telefoniczne, mailowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań liczne kontakty z interesantami - telefoniczne, mailowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-01-04

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy