Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72627

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania wspierające Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Głównej Policji, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i art. 37 rozporządzenia 2016/679
 • Sprawdza zgodność przetwarzania w KGP danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowuje w tym zakresie sprawozdania dla Komendanta Głównego Policji
 • Nadzoruje opracowanie i aktualizowanie polityk ochrony danych oraz przestrzegania zasad w nich określonych
 • Prowadzi szkolenia i opracowuje materiały szkoleniowe z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny KSI
 • Wykonuje sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przedstawia je za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji PUODO
 • Opracowuje zalecenia i polecenia z zakresu ochrony danych osobowych wydane w imieniu Komendanta Głównego Policji kierownikom komórek organizacyjnych KGP. oraz współpracuje z KWP/KSP i przygotowuje stanowiska, udziela instruktaży z zakresu danych osobowych
 • Współpracuje z KWP/KSP i przygotowuje stanowiska, udziela instruktaży z zakresu danych osobowych
 • Współpracuje z Biurem Nadzoru Wewnętrznego MSWiA w zakresie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 2 lata pracy w zakresie pracy w administracji
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczone klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języków obcych - angielski w stopniu komunikatywnym
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ochrony danych osobowych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów policyjnych
 • Umiejętność interpretacji przepisów i ich stosowania, organizowania pracy własnej, analitycznego myślenia, rozwiazywania problemów, argumentowania i negocjacji
 • Kreatywność
 • Samodzielność
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Staż urzędniczy

  Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi: protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych; rozpisywanie sesji; wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych; prowadzenie ewidencji spraw przy...

  Firma: Sąd Okręgowy w Lublinie

  Lokalizacja: lubelskie / Lublin

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe...

  Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-01-20

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-01-20

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

  Data dodania: 2021-01-04

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy