Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72808

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Sprawdza pod względem finansowym i zabezpieczenia środków w planie finansowym poprawność dokumentów wpływających z departamentów merytorycznych m.in., fiszek, projektów decyzji, umów i aneksów, w tym zwłaszcza w zakresie programu „Doktorat wdrożeniowy” w celu zapewnienia prawidłowego sporządzenia dokumentów.
 • Analizuje dane z dokumentów dotyczących finansowania programu Ministra „Doktorat wdrożeniowy” oraz nagród Ministra za znaczące osiągnięcia, wprowadza je do systemu obsługi finansowej, weryfikuje wprowadzone dane, jak również kompletuje dokumenty, w celu zapewnienia kompletności i aktualizacji gromadzonej dokumentacji, w celu prawidłowego przekazania środków finansowych jednostkom oraz generowania zestawień finansowych w tym zakresie.
 • Sporządza polecenia przelewów środków finansowych na realizację zadań, wykorzystując w tym celu system bankowości elektronicznej NBP, Quorum oraz system służący do obsługi finansowej zadań, ocenia ich poprawność, w celu prawidłowego przekazywania środków finansowych beneficjentom.
 • Analizuje realizację budżetu w obszarze finansowania programów Ministra, sporządza comiesięczne zestawienia dotyczące zaangażowania środków oraz wykonania planu i przekazuje do Wydziału Księgowo-Finansowego - w celu niedopuszczenia do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zagwarantowania prawidłowego wykonania decyzji Ministra.
 • Weryfikuje poprawność dokumentów w sprawie windykacji należności oraz poprawność wysokości zwracanych środków finansowych wraz z odsetkami w zakresie programów oraz sporządza comiesięczne zestawienia w tym zakresie w celu przedłożenia Wydziałowi Księgowości Dochodów, Wynagrodzeń Bezosobowych i Polskiej Akademii Nauk.
 • Współpracuje w przygotowaniu propozycji modyfikacji przepisów, procedur, opiniowaniu aktów prawnych, współpracuje w tworzeniu zasad i sposobu realizacji zadań w zakresie działania Wydziału w celu wypracowania koniecznych, prawidłowych zmian przepisów.
 • Sporządza informacje i zestawienia tabelaryczne prezentujące dane finansowe w zakresie programów Ministra w celu przedstawienia aktualnych informacji o wydatkach w związku z wystąpieniami kierowanymi do departamentu przez podmioty zewnętrzne oraz członków Kierownictwa Ministerstwa i inne departamenty (m.in. do przygotowywania odpowiedzi na wystąpienia kierowane do ministerstwa, w tym w trybie udostępniania informacji publicznej, do wykorzystania m.in. w pracach nad sporządzaniem sprawozdań) oraz przygotowuje odpowiedzi na zapytania kierowane do Wydziału i opinie, w tym w zakresie protokołów kontroli realizacji zadań.
 • Współpracuje w sporządzaniu rocznych sprawozdań z realizacji budżetu w zakresie finansowania zadań objętych właściwością Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • wiedza z zakresu finansów publicznych, znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z aktami wykonawczymi
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, samodzielność i inicjatywa, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi finansowej umów o realizację zadań finansowanych ze środków budżetowych
 • umiejętność obsługi programu NBE

Podobne oferty pracy

Protokolant sądowy

sporzadzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Protokolant sądowy

sporządzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała,...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Data dodania: 2021-01-04

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy