Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72722

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


- praca w laboratorium chemicznym oraz w terenie, szczególnie trudnych warunkach środowiskowych


- praca przy komputerze


- nietypowe godziny pracy


- praca związana z obsługą wyposażenia pomiarowo-badawczego


- wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


-     budynek i pomieszczenia urzędu są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – podjazd do budynku, toalety,  oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;


-     w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań

 • Wykonywanie analiz fizykochemicznych: wód, ścieków, gleb, osadów, odpadów, powietrza atmosferycznego w celu dostarczenia aktualnej informacji o stanie środowiska i prawidłowej realizacji zadań Centralnego Laboratorium Badawczego.
 • Prowadzenie stosownych zapisów z wykonanych czynności i badań.
 • Sprawowanie nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem pomiarowym, w celu zagwarantowania prawidłowego jego funkcjonowania.
 • Przestrzeganie zasad i doskonalenia systemu zarządzania dotyczącego jakości w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025
 • Prowadzenie bieżących zapisów z badań, kart kontrolnych w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym zarządzającym pracą w Laboratorium w celu zapewnienia przełożonym nadzoru nad realizacją powierzonych zadań.
 • Uczestniczenie w walidacji metod badawczych, badaniach biegłości, porównaniach międzylaboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych oraz szkoleniach związanych z metodami badań w celu poprawy jakości wykonywanych badań i potwierdzenia kompetencji
 • Zgłaszanie spostrzeżeń i niezgodności w zakresie wykonywanych zadań, opracowywanie koniecznych instrukcje badawcze i techniczne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe chemia, ochrona środowiska lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w laboratorium
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office oraz poruszanie w Internecie
 • znajomość fizykochemicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych
 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia auditora wewnętrznego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość Prawa Ochrony Środowiska
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie i rozumienie literatury przedmiotu

Podobne oferty pracy

Staż urzędniczy

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi: protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych; rozpisywanie sesji; wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych; prowadzenie ewidencji spraw przy...

Firma: Sąd Okręgowy w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe...

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2020-12-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy