Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72738

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Prowadzi badania i analizy migracji zagranicznych w kontekście krajowego rynku pracy, w celu pełniejszej charakterystyki przemieszczeń ludności
 • Bierze udział w prowadzeniu prac metodologicznych dotyczących poszukiwania źródeł danych (statystycznych i pozastatystycznych) w zakresie migracji zagranicznych i oceny tych źródeł w celu wypracowania nowych metod badawczych oraz rozszerzenia zakresu gromadzonych informacji w badanym obszarze
 • Współpracuje z krajowymi instytucjami i ministerstwami oraz zagranicznymi instytucjami i organizacjami (w tym z Eurostat, ONZ, OECD oraz narodowymi urzędami statystycznymi UE) w celu współtworzenia krajowego i międzynarodowego systemu informacji statystycznej
 • Bierze udział w pracach nad opracowywaniem szacunków wielkości strumieni i zasobów migracyjnych oraz doskonaleniem metod szacowania w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców danych
 • Bierze udział w pracach badawczo-rozwojowych nad operatem do badań statystycznych w kontekście wykorzystania jego zasobu do realizacji spisów ludności po 2021 r. w odniesieniu do migracji zagranicznych w celu spełnienia zobowiązań międzynarodowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość metod badań statystycznych
 • Znajomość krajowych przepisów prawnych związanych z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce oraz krajowych i międzynarodowych przepisów związanych z obszarem migracji
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Poszukiwanie informacji
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, matematycznych lub pokrewnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 lub innego języka UE lub spoza UE na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność wykorzystania różnych źródeł danych oraz prowadzenia analiz
 • Znajomość i umiejętność obsługi przynajmniej jednego z pakietów statystycznych: SAS, SPSS, Statistica lub programu R

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu....

Firma: Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Pracownik administracyjny

obsługa archiwum zakładowego, obsługa kancelaryjna, obsługa poczty przychodzącej w wersji papierowej za pomocą operatora usług pocztowych, kurierskich oraz dostarczanych osobisćie Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-01-13

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy