Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72740

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Przygotowuje pod względem metodologicznym i organizacyjnym oraz realizuje badania demograficzne z zakresu statystyki zgonów, w tym według przyczyn i umieralności w celu uzyskania informacji o tych faktach demograficznych. Analizuje merytorycznie i logicznie wyniki badania oraz bierze udział w opracowywaniu informacji wynikowych z zakresu zgonów i umieralności w celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na dany rok
 • Bierze udział w pracach nad poprawą jakości danych z zakresu statystyki przyczyn zgonów, w tym w pracach metodologicznych dotyczących wdrażania międzynarodowej klasyfikacji przyczyn zgonów, w pracach zespołu ds. automatycznego kodowania przyczyn zgonów oraz w zakresie wdrożenia e-certyfikatu w celu osiągnięcia międzynarodowych standardów gromadzenia i jakości tych danych
 • Współpracuje z krajowymi instytucjami i ministerstwami oraz zagranicznymi instytucjami i organizacjami (w tym z Eurostat, ONZ, OECD oraz narodowymi urzędami statystycznymi UE) w celu współtworzenia krajowego i międzynarodowego systemu informacji statystycznej
 • Bierze udział w opiniowaniu dokumentów prawnych i administracyjnych krajowych i międzynarodowych zawierających przepisy z zakresu zgonów i umieralności ze względu na wymóg konsultacji międzyresortowych i międzynarodowych. Bierze udział w opiniowaniu raportów i innych opracowań o rozwoju demograficznym Polski w celu zapewnienia użytkownikom rzetelnych jakościowo informacji statystycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Ogólna znajomość przepisów prawnych krajowych i międzynarodowych dotyczących zdarzeń demograficznych
 • Ogólna wiedza z zakresu zjawisk demograficznych
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Poszukiwanie informacji
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, matematycznych lub pokrewnych
 • Znajomość innego języka UE na poziomie B1
 • Umiejętność wykorzystania różnych źródeł danych oraz prowadzenia analiz
 • Znajomość i umiejętność obsługi przynajmniej jednego z pakietów statystycznych: SAS, SPSS, Statistica lub programu R

Podobne oferty pracy

Staż urzędniczy

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi: protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych; rozpisywanie sesji; wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych; prowadzenie ewidencji spraw przy...

Firma: Sąd Okręgowy w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe...

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-01-13

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy