Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72628

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • wyjazdy służbowe (związane z prowadzeniem kontroli)

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Dokonuje ocen i wyboru wniosków złożonych w ramach realizowanych projektów (w tym: opracowuje i aktualizuje zasady realizowanych projektów oraz kryteria naboru wniosków w realizowanych projektach, organizuje nabór wniosków, prowadzi weryfikację złożonych wniosków, przygotowuje rekomendacje, rozpatruje odwołania beneficjentów od wyników oceny).
 • Koordynuje działania w zakresie zawierania umów o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie: promocji eksportu, zapewnienia silniejszej reprezentacji interesów polskich przedsiębiorców na forum międzynarodowym oraz upowszechniania polskich osiągnięć za granicą i wymiany doświadczeń.
 • Nadzoruje realizację umów zawartych z innymi podmiotami (w tym: monitoruje realizację postanowień umów, kontroluje beneficjentów w zakresie wynikającym z umów, weryfikuje sprawozdania merytoryczne i rozliczenia finansowe).
 • Poświadcza wydatki w projektach.
 • Organizuje i zarządza systemem wsparcia dla projektów (w tym: identyfikuje potrzeby beneficjentów na wsparcie zewnętrzne, analizuje możliwości wsparcia w ramach dostępnych instrumentów).
 • Przeprowadza kontrole / wizyty monitorujące podmiotów zaangażowanych w realizację projektów, tj. beneficjentów dotacji, wspierając w tych zadaniach Wydział Kontroli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie: minimum 1 rok doświadczenia w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu państwa lub doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z promocją i/lub wspieraniem eksportu
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość zagadnień z zakresu pomocy publicznej, w tym pomocy udzielanej w formule de minimis,
 • znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych,
 • znajomość zagadnień z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Protokolant sądowy

  sporzadzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

  Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Protokolant sądowy

  sporządzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

  Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała,...

  Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2020-12-28

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy