Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Podkowa Leśna
Ogłoszenie o naborze Nr 72571

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • w budynku nieprzystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Realizuje wypłaty świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców będących pod opieką Departamentu Pomocy Socjalnej na podstawie zatwierdzonych list wypłat, w tym: nadaje elektroniczny przekaz pocztowy dla uprawnionych cudzoziemców; bierze udział w sporządzaniu harmonogramu wypłat dla cudzoziemców będących pod opieką Departamentu Pomocy Socjalnej; przygotowuje zestawienia list do wypłat świadczeń dla cudzoziemców przez Pocztę Polską S. A. stanowiące podstawę do przekazania środków przelewem na rachunek bankowy Poczty Polskiej.
 • Realizuje wydawanie bonów towarowych na zakup artykułów dydaktycznych i edukacyjnych dla cudzoziemców będących pod opieką Departamentu Pomocy Socjalnej, w tym: prowadzi dokumentację potwierdzającą wydanie bonów z kasy w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku; na bieżąco sporządza raporty kasowe.
 • Prowadzi magazyn kwaterunkowy w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku.
 • Terminowo pobiera i rozlicza gotówkę w ramach pogotowia kasowego.
 • Bierze udział w spotkaniach o charakterze informacyjnym lub eksperckim związanych z działalnością Departamentu Pomocy Socjalnej.
 • Wykonuje zadania w ramach zakresu danego stanowiska pracy na podstawie procedur obowiązujących w Departamencie Pomocy Socjalnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w tym 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony międzynarodowej.
 • Znajomość przepisów o gospodarce magazynowej.
 • Znajomość przepisów dot. gospodarki kasowej.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.
 • Umiejętność posługiwania się programami Word i Excel.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach niestandardowych.
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Umiejętność obsługi systemu EZD.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu....

Firma: Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Pracownik administracyjny

obsługa archiwum zakładowego, obsługa kancelaryjna, obsługa poczty przychodzącej w wersji papierowej za pomocą operatora usług pocztowych, kurierskich oraz dostarczanych osobisćie Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2021-01-06

Miejsce pracy: mazowieckie / Podkowa Leśna

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy