Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72389

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty aktów prawnych w zakresie mechanizmu transformacji sektora elektroenergetycznego i bierze udział w procesie legislacyjnym tych projektów, z uwzględnieniem ich zgodności z zasadami pomocy publicznej
 • analizuje regulacje z zakresu europejskiego wymiaru jednolitego rynku energii elektrycznej, w szczególności w obszarze handlu transgranicznego energią elektryczną,procesów łączenia rynków (market coupling), rynkowych kodeksów sieci (CACM, FCA, EBGL)
 • przygotowuje projekty innych regulacji prawnych w zakresie jednolitego rynku energii i bierze udział w ich procesie legislacyjnym
 • przygotowuje (przy udziale pracowników Departamentu lub innych komórek organizacyjnych Ministerstwa) projekty opinii i stanowisk Departamentu w odniesieniu do projektów aktów prawnych przygotowywanych w innych komórkach organizacyjnych Ministerstwa lub w innych urzędachlub organach państwowych
 • bierze udział w procesie kształtowania dokumentów na szczeblu krajowym i UE (udział w pracach grup roboczych, w tym komitetów, Rady Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej) w zakresie jednolitego rynku energii
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na kierowane do Ministerstwa i Departamentu wystąpienia,w tym interpelacje oraz zapytania poselskie, udziela wyjaśnień związanych z funkcjonowaniem jednolitego rynku energii
 • analizuje i przedstawia propozycje opinii do dokumentów w ramach postępowań przedTrybunałemSprawiedliwościUnii Europejskiej, przygotowuje propozycje wkładów Departamentu dla innych komórek organizacyjnych Ministerstwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze energetyki lub obsługi prawnej
 • wiedza z zakresu procedur legislacji, oceny skutków regulacji, notyfikacji, lobbingu
 • wiedza z zakresu legislacji unijnej dotyczącej jednolitego rynku energii oraz udzielania pomocy publicznej
 • znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość techniki prawodawczej
 • znajmość języka angielskiego na poziomie B2
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wystąpienia publiczne
 • rzetelność
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań liczne kontakty z interesantami - telefoniczne, mailowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej...

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań liczne kontakty z interesantami - telefoniczne, mailowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej...

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-01-04

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy