Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72409

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • prowadzi analizę i kontrolę ustalania i wnoszenia opłat eksploatacyjnych, opłat za bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz prowadzi ewidencję danych dotyczących tych opłat, a także analizuje informacje i zestawienia zmian zasobów złóż, przekazywane przez przedsiębiorców
 • bierze udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych i przygotowaniu projektów decyzji
 • bierze udział w prowadzeniu spraw z zakresu orzecznictwa administracyjnego w II instancji w odniesieniu do decyzji Ministra i marszałków województw oraz przygotowuje odpowiedzi na skargi i bierze udział w postępowaniach przed sądami w roli pełnomocnika Ministra
 • współpracuje z wierzycielami opłat (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gminy, powiaty, urzędy marszałkowskie) w zakresie ich ustalania i uiszczania
 • udziela informacji i wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa z zakresu działania Wydziału
 • przygotowuje zestawienia i analizy dotyczące opłat eksploatacyjnych będących we właściwości Ministra
 • współpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie uzyskania informacji dotyczących opłat, dla których Minister nie jest organem koncesyjnym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie geologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze geologii
 • znajomość przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • umiejętność obsługi programu MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu....

  Firma: Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Pracownik administracyjny

  obsługa archiwum zakładowego, obsługa kancelaryjna, obsługa poczty przychodzącej w wersji papierowej za pomocą operatora usług pocztowych, kurierskich oraz dostarczanych osobisćie Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

  Lokalizacja: śląskie / Katowice

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

  Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-01-01

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy