Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72428

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, Miejsce pracy znajduje się na czwartym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań.


1.      Praca biurowa;


2.      Wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;


3.      Praca przy komputerze powyżej 4 godzin;


4.      Użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka;


5.      Oświetlenie naturalne i sztuczne;


6.      Pole elektromagnetyczne.

Zakres zadań

 • Bierze udział w przeprowadzaniu postępowań o udziale zamówień publicznych w Zakładzie na dostawy, usługi i roboty budowlane z zastosowaniem procedur i trybów określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Bierze udział w przeprowadzaniu postępowań o udziale zamówień publicznych w Zakładzie na dostawy, usługi i roboty budowlane do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, w oparciu o obowiązujące w Zakładzie przepisy wewnętrzne;
 • Bierze udział w pracach komisji przetargowych lub zespołów zakupowych w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych;
 • Realizuje obowiązki publikacyjne wynikające z ustawy oraz z przepisów wewnętrznych;
 • Udziela wsparcia w opracowywaniu opisów przedmiotu zamówienia w zakresie usług i dostaw, niezbędnych do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w obszarze działania Wydziału;
 • Przygotowuje dane do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach przekazywanego Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej;
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych;
 • Znajomość regulacji dotyczących prawa zamówień publicznych;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i o dyscyplinie finansów publicznych, o dostępie do informacji publicznej oraz kodeksu cywilnego;
 • Umiejętność wnioskowania;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie szczegółowej znajomości dotyczącej stosowania aktów prawnych i wykonawczych z zakresu zamówień publicznych;
 • Studia podyplomowe z zamówień publicznych;
 • Sumienność;
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Komunikatywność.

Podobne oferty pracy

Protokolant sądowy

sporzadzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Protokolant sądowy

sporządzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała,...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Data dodania: 2021-01-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy